ناشران علمی آمریکا (ASP) یک موسسه ی انتشاراتی در ایالات متحده ی آمریکا است که در حوزه های متفاوتی همچون زیست شناسی و پزشکی گرفته تا شیمی و علم مواد فعالیت می کند. این انتشارات دارای نشریات نسبتاً مورد استقبالی در دنیا بوده است به طوری که برخی از نشریات آن نه تنها دارای ضریب تأثیر (impact factor) هستند بلکه ضریب تأثیر آنها از متوسط جهانی آن رشته بالاتر است. دائره المعارف های جامعی در عرصه ی نانو تکنولوژی و سایر علوم توسط این انتشارات به طبع رسیده است.

ایمپکت فاکتور تمام ژورنال های مرتبط نمایه شده در ISI در زیر فهرست شده است:


Total Cites Impact Factor
J BIOMED NANOTECHNOL 1226 4.216
SCI ADV MATER 305 3.308
J NANOSCI NANOTECHNO 9593 1.563
J BIOBASED MATER BIO 270 1.037
J COMPUT THEOR NANOS 1126 0.912
SENSOR LETT 763 0.819
J NANOELECTRON OPTOE 210 0.556
NANOSCI NANOTECH LET 69 0.528