دست نوشته های یک دانشجوی مهندسی شیمی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

زاده ی عشق

زاده ی عشقم و دیوانه ی دیوانه شدن!

پیله ای مرده که می خواسته پروانه شدن ...

من درین همهمه ی سرد شما گم کردم

رسم محبوب نوازی و صمیمانه شدن!

۱۹ آذر ۹۰ ، ۲۲:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد کیهانی

کیست که ...

کیست که از ره جنون رو به خیال می زند؟
بر تــن درمــند مـن زخـم ســـوال مـی زند
ساقه ی کرم خورده ام ، بی هدفم ، فسرده ام
کیست به جسم مرده ام وصله ی بال می زند؟
من که پر از پریدنم ، منزجر از رسیدنم
کیست به واپریدنم مهر کمال می زند؟!

۱۹ آذر ۹۰ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد کیهانی