با سلام

مجله ی جوانان امروز مصاحبه ای با من انجام داده که محض آشنایی آن را برای دانلود علاقمندان قرار می دهم:

دریافت PDF مصاحبه مجله ی جوانان امروز در مورد فرآورش تصعیدی پودر مس

Download 707K

***

در ضمن جهت چند نکته در متن مصاحبه قابل توجه است که انگار فراموش شده است:

1) من گفته بودم که «مردم فکر می کنند پژوهشگران سودا زده اند» که به اشتباه طبع شده «پژوهشگران سودازده اند.»

2)من از مسئولان محترم جشنواره گلایه کرده بودم که چرا به طرح هایی که چرخ داشت توجه بسیار بیشتری می فرموندند که این هم احتمالا به دلایل خاص چاپ نشده است.

3) یک اشتباه در نقل قول از پروفسور حسابی روی داده پروفسور  حسابی فرمودند:« نمی شود بر روی هیچ چیزی ساخت علوم پایه زیربنا های کشورند»

با همه ی این اوصاف از مجله ی جوانان امروز بسیار متشکرم که به من و طرحم توجه کرد و موجبات آگاهی مردم و مسئولین و انشاء الله در آینده ی نزدیک بهره برداری عملی از آن را فرآهم آورد.

«ما بـــدان مــقصد عــالی نتوانیم رسید

هم مگر لطف شما پای نهد گامی چند»